Tóm tắt đồ án Xây dựng chương trình Emarketing cho doanh nghiệp Kim Anh Computer

pdf 20 trang thiennha21 22/04/2022 2930
Bạn đang xem tài liệu "Tóm tắt đồ án Xây dựng chương trình Emarketing cho doanh nghiệp Kim Anh Computer", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdftom_tat_do_an_xay_dung_chuong_trinh_emarketing_cho_doanh_ngh.pdf

Nội dung text: Tóm tắt đồ án Xây dựng chương trình Emarketing cho doanh nghiệp Kim Anh Computer

 1. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN KHOA THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ TRUYỀN THÔNG  XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH E-MARKETING CHO DOANH NGHIỆP KIM ANH COMPUTER TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH: QUẢN TRỊ THÔNG TIN MARKETING NIÊN KHÓA: 2016 - 2019 HSSV : Trần Đình Trọng Mã HSSV : CCMA16A008 CBHD : ThS. Trần Phạm Huyền Trang Đà Nẵng, 06/2019
 2. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong những năm gần đây, đi cùng với sự phát triển của hạ tầng công nghệ thông tin và những tiến bộ của công nghệ, xu hướng tiếp cận các loại hình thông tin trên Internet tại Việt Nam cũng như toàn thế giới đã và đang tăng mạnh. Đứng trước xu thế mới của thời đại, việc tiếp cận tới thị trường đã không thể bó buộc theo các phương pháp marketing truyền thống như báo giấy, tờ rơi, quảng cáo tivi.v.v mà bắt buộc phải hướng tới môi trường Internet rộng lớn và cởi mở, nơi thông tin được truyền đi với tốc độ chóng mặt và tiếp cận được một lượng khách hàng tiềm năng khổng lồ với chi phí rẻ hơn rất nhiều so với các phương thức marketing truyền thống. Trên thế giới, E-marketing được sử dụng và biến hóa dưới nhiều cách khác nhau bởi sự phong phú và linh hoạt trong việc truyền tải nội dung. Trên môi trường internet, khái niệm về không gian và thời gian là rất mờ nhạt và E-marketing đã tận dụng đặc điểm này để phát huy thế mạnh của mình, củng cố lợi ích mang lại cho doanh nghiệp ứng dụng. Tại Việt Nam, trong số hơn 96 triệu dân thì có đến 42% dân số sử dụng điện thoại thông minh. Dự kiến đến năm 2022, sẽ có 34% dân số có hai thiết bị kết nối internet trở lên. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải có các chương trình truyền thông hợp lý đặc biệt là E-marketing. Một doanh nghiệp muốn phát triển mạnh trong thời điểm hiện tại cần có những chương trình E-marketing. Chính vì thế, tác giả quyết định nghiên cứu đề tài: “Xây dựng chương trình E- marketing cho doanh nghiệp Kim Anh Computer”. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu tổng quan về doanh nghiệp Kim Anh Computer 1
 3. - Phân tích thực trạng chương trình truyền thông E-marketing của doanh nghiệp Kim Anh Computer - Xây dựng chương trình E-marketing 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu + Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài nghiên cứu các công cụ E- marketing, phương pháp triển khai và hoạt động E-marketing tại doanh nghiệp Kim Anh Computer. + Phạm vi nghiên cứu Phạm vi về không gian: Nghiên cứu trong phạm vi thành phố Đà Nẵng Phạm vi về thời gian: Nghiên cứu được thực hiện trong thời gian 1 tháng từ ngày 10/05/2019 - 10/6/2019, gồm các hoạt động thực hiện nghiên cứu hiệu quả qua việc sử dụng các công cụ E- marketing. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong như: thu thập, quan sát, phân tích thông tin, so sánh, tổng hợp 5. Dự kiến kết quả Dự kiến kết quả đạt được là một tài liệu chỉ ra được những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp. Từ đó đưa ra các chương trình E-marketing cho doanh nghiệp trong 3 tháng từ 01/07/2019 đến 01/10/2019. 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn + Ý nghĩa khoa học Trên cơ sở hiểu biết và nghiên cứu cũng như phân tích đánh giá về việc sử dụng E-marketing của doanh nghiệp Kim Anh Computer xem lại những kiến thức thực tế, từ đó giúp bản thân có 2
 4. thêm những kinh nghiệm cũng như những hiểu biết sâu hơn về E- marketing. + Ý nghĩa thực tiễn Hệ thống những vấn đề lý thuyết về truyền thông E-marketing, thu thập, phân tích những phản hồi, đánh giá của khách hàng về Kim Anh Computer. Kết quả nghiên cứu đã xác định được những vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải, từ đó có những hướng đi phù hợp cho hoạt động E-marketing của doanh nghiệp Kim Anh Computer. Bên cạnh đó, đề tài còn xây dựng chương trình E-marketing cho doanh nghiệp để ban lãnh đạo có thể tham khảo và áp dụng. 3
 5. CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRUYỀN THÔNG E-MARKETING 1.1. KHÁI NIỆM VỀ E-MARKETING 1.2. LỢI ÍCH CỦA TRUYỀN THÔNG E-MARKETING 1.2.1. Lợi ích đối với doanh nghiệp 1.2.2. Lợi ích đối với khách hàng 1.3. CÁC CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG E-MARKETING 1.3.1. Thiết kế và phát triển website 1.3.1.1. Khái niệm 1.3.1.2. Các công cụ hỗ trợ và đánh giá Website 1. MozBar (Công cụ kiểm tra chất lượng website) 2. Woorank (Đánh giá độ chuẩn SEO) 3. SEOquake (Công cụ tối ưu hóa SEO Onpage) 4. W3C (Công cụ kiểm tra lỗi website) 5. Google Pagespeed Insights (Bộ tiêu chuẩn đo lường về khả năng tương thích của website) 1.3.1.3. Tiến trình thiết kế và phát triển website 1.3.2. Tối ƣu hóa công cụ tìm kiếm - Search Engine Optimization (SE0) 1.3.2.1. Khái niệm 1.3.2.2. Tiến trình thực hiện (SEO) 1.3.3. Marketing trên công cụ tìm kiếm - Search Engine Marketing (SEM) 1.3.3.1. Khái niệm 1.3.3.2. Tiến trình thực hiện SEM 1.3.4. Social media marketing 1.3.4.1. Khái niệm 1.3.4.2. Các hình thức của Social media marketing 4
 6. 1.3.4.3. Tiến trình thực hiện Social media marketing 1.3.5. Quảng cáo banner 1.3.5.1. Khái niệm 1.3.5.2. Các hình thức của quảng cáo banner 1.3.5.3. Tiến trình thực hiện quảng cáo banner 1.3.6. Email Marketing 1.3.6.1. Khái niệm 1.3.6.2. Các hình thức của Email Marketing 1.3.6.3. Tiến trình thực hiện Email Marketing 1.3.7. Mobile marketing 1.3.7.1. Khái niệm 1.3.7.2. Các hình thức của Mobile marketing 1.4. CÁC BƢỚC XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG E-MARKETING 1.4.1. Xác định mục tiêu truyền thông 1.4.2. Đối tƣợng truyền thông 1.4.3. Thông điệp truyền thông 1.4.4. Chiến lƣợc tiếp cận 1.4.5. Lựa chọn kênh truyền thông E-marketing 1.4.6. Dự kiến ngân sách 1.4.7. Kế hoạch thực hiện 1.4.8. Đo lƣờng và kiểm tra 5
 7. CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐÔNG TRUYỀN THÔNG E-MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP KIM ANH COMPUTER 2.1. TÌM HIỂU TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP KIM ANH COMPUTER 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 2.1.1.1. Lịch sử ra đời 2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 2.1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban 2.1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 2.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận 2.1.3. Định hƣớng phát triển 2.1.3.1. Mục tiêu và định hướng 2.1.3.2. Định hướng phát triển doanh nghiệp 2.1.4. Phân tích các nguồn lực 2.1.4.1. Phân tích nguồn lực tài chính 2.1.4.2. Phân tích cơ sở vật chất 2.1.4.3. Phân tích nguồn nhân lực 2.2. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG E-MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP KIM ANH COMPUTER 2.2.1. Phân tích môi trƣờng vi mô 2.2.1.1. Môi trường nhân khẩu 2.2.1.2. Môi trường kinh tế 2.2.1.3. Môi trường tự nhiên 2.2.1.4. Môi trường công nghệ 2.2.1.5. Môi trường chính trị 6
 8. 2.2.1.6. Môi trường văn hóa 2.2.2. Phân tích môi trƣờng vĩ mô 2.2.2.1. Doanh nghiệp 2.2.2.2. Nhà cung cấp 2.2.2.3. Khách hàng 2.2.2.4. Đối thủ cạnh tranh 2.2.3. Phân tích ma trận SWOT của doanh nghiệp Bảng 2.1. Mô hình SWOT Môi trƣờng Cơ hội (0) Đe dọa (T) bên ngoài O1: Dân số tăng, đặc T1: Khí hậu ngày biệt là ở các thành phố càng biến đổi, cần lớn. bảo quản và vận O2: Mức sống của chuyển hàng hóa tốt. người dân tăng, sẵn T2: Thị trường cạnh sàng chi trả cho các hóa tranh khắc nghiệt. đơn. O3: Internet ngày càng phát triển, số người sử Môi trƣờng dụng internet ngày càng bên trong tăng O4: Môi trường chính trị ổn định. Các hiệp định mới được ký kết. Thúc đẩy ngành phát triển. 7
 9. Điểm mạnh - S1O124: Phát triển - S1T1: Bảo quản (S) thị trường, sử dụng sản phẩm an toàn. S1: Doanh nhiều chiến lược - S1T2: Sử dụng nghiệp có nguồi marketing đặc sắc, hiệu nguồn nhân lực trẻ nhân lực trẻ, quả. phát triển nhiều năng động. - S2O3: Sử dụng điểm chương trình mới. S2: Có mức độ mạnh mức độ hài lòng - S2T2: Sử dụng hài lòng của của khách hàng để mức độ hài lòng của khách hàng cao quảng bá thương hiệu khách hàng để cạnh tranh trên thị trường Điểm yếu (W) - W1O1234: Sử dụng - W1T1: Đầu tư W1: Ngồn tài ngồn vốn hiệu quả, tận vào chương trình chính của Kim dụng cơ hội chăm sóc khách Anh Computer - W2O1234: Các hàng, tri ân khách còn hạn chế. cương trình marketing hàng lớn để cũng cố W2: Lòng tin đánh vào chất lượng sản - W2T2: Đảm bảo của khách hàng phẩm và mức độ hài chất lượng sản phẩm đối với mặt lòng của khách hàng trước khi đến y hàng laptop cũ khách hàng, có chính còn hạn chế sách bồi thường thỏa đáng nhờ vậy tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 8
 10. 2.3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG E-MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP KIM ANH COMPUTER 2.3.1. Thiết kế và phát triển Website 2.3.2. Tối ƣu hóa công cụ tìm kiếm SEO 2.3.3. Marketing trên công cụ tìm kiếm (SEM) 2.3.4. Social media marketing 2.3.4.1. Facebook 2.3.4.2. YouTube 2.3.5. Quảng cáo banner 2.3.6. Email Marketing 2.3.7. Mobile marketing 2.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG E-MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP 9
 11. CHƢƠNG 3: XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG E-MARKETING CHO DOANH NGHIỆP KIM ANH COMPUTER 3.1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1. Căn cứ định hƣớng phát triển của doanh nghiệp Kim Anh Computer 3.1.2. Căn cứ thực trạng hoạt động E-marketing của doanh nghiệp Kim Anh Computer 3.2. XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG E-MARKETING 3.2.1. Xác định mục tiêu truyền thông 3.2.2. Đối tƣợng truyền thông 3.2.3. Thông điệp truyền thông 3.2.4. Chiến lƣợc tiếp cận 3.2.5. Lựa chọn kênh truyền thông E-marketing 1.2.5.1. Thiết kế và phát triển Website 1.2.5.2. Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) 1.2.5.3. Marketing trên công cụ tìm kiếm (SEM) 1.2.5.4. Social media marketing 1.2.5.5. Quảng cáo banner 1.2.5.6. Email Marketing 1.2.5.7. Mobile marketing 3.2.6. Dự kiến ngân sách 10
 12. Bảng 3.1. Dự kiến ngân sách (ĐVT: đồng) THỜI THỰC KINH TT NỘI DUNG GIAN HIỆN PHÍ 1. Thiết kế và phát triển Website 0 Thêm mục liên hệ vào website, Kim Anh 1.1. 01/07/2019 0 thêm banner vào Computer web Kiểm tra và sửa lỗi của website của các công cụ MozBar, Kim Anh 1.2. Woorank, 01/07/2019 0 Computer SEOquake, W3C Google Pagespeed Insights 2. Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) 0 Phân tích và lựa Kim Anh 2.1. 01/07/2019 0 chọn từ khóa Computer SEO từ khóa lên Kim Anh 2.2. 2 01/07/2019 0 Top Computer 3. Marketing trên công cụ tìm kiếm (SEM) 15,000,000 Chi phí chạy Kim Anh 3.1. 01/07/2019 15,000,000 SEM Computer 4. Social media marketing 21,000,000 11
 13. Phát triển kênh Kim Anh 4.1. 01/07/2019 0 YouTube Computer Hoàng Quảng cáo video 4.2. 01/07/2019 Phát 6,000,000 trên YouTube Digital Phát triển trang Kim Anh 4.3. 01/07/2019 0 Facebook Computer Chạy quảng cáo Kim Anh 4.4. 01/07/2019 15,000,000 Facebook Computer 5. Quảng cáo banner 7,500,000 Đặt banner 5.1. 01/07/2019 Adtimin 7,500,000 quảng cáo 6. Email Marketing 2,000,000 Kim Anh 6.1. Mua phần mềm 01/07/2019 1,800,000 Computer Kim Anh 6.2. Chi phí gửi mail 01/07/2019 200,000 Computer 7. Chi phí giải thưởng 3,900,000 Cùng sinh viên Kim Anh 7.1. 01/07/2019 1,900,000 tựu trường Computer Giải thưởng fan Kim Anh 7.2. 01/07/2019 1,000,000 cứng hàng tháng Computer Game show may Kim Anh 7.3. 01/07/2019 1,000,000 mắn hàng tháng Computer TỔNG 49,400,000 12
 14. 3.2.7. Kế hoạch thực hiện Bảng 3.2. Kế hoạch thực hiện Công việc Công Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 thực hiện cụ T T T T T T T T T T T T 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Sửa lỗi website, Websit thay đổi e giao diện Chọn từ khóa, viết SEO bài chuẩn SEO Chạy quảng cáo lên top SEM Google Viết bài tương tác Facebo hằng ngày ok lên Facebook Game show Facebo may mắn ok Thưởng fan Facebo cứng ok Chạy quảng Facebo cáo ok 13
 15. Đăng video YouTu lên be YouTube Quảng cáo YouTu video be Quảng Quảng cáo cáo banner banner Trả lời Email, gửi Email Email cảm market ơn khách ing hàng Chỉnh sửa SMS giao diện market phù hợp với ing điện thoại Trao giải cùng sinh viên tựu trường 14
 16. 3.2.8. Kiểm tra và đánh giá hiệu quả kế hoạch Công cụ Tiêu chí - Điểm đánh giá của các công cụ đánh giá website Website - Số lỗi được khắc phục khi kiểm tra bằng công cụ đánh giá - Thời gian ở lại website của khách hàng - Thứ hạng của website hiện tại SEO - Mức độ bao phủ của từ khóa - Thứ hạng của website hiện tại SEM - Số lần click chuột - YouTube: + Số lượt xem + Số lượt like, dislike video Social media + Số lượt bình luận marketing + Số người đăng ký trang - Facebook + Số lượt like + Số lượt bình luận + Số lượt Share Quảng cáo banner - Số lược click vào banner - Số lượng người nhận được mail Email Marketing - Số lượng phản hồi Mobile marketing - Website tương thích với điện thoại 15
 17. KẾT LUẬN Cùng với sự phát triển của Công nghệ thông tin và Thương mại điện tử, E-marketing cũng phát triển nhanh chóng với nhiều ứng dụng khác nhau. Với vai trò ngày càng được khẳng định, E- marketing được các doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng rộng rãi và thực sự trở thành một kênh truyền thông chính của mỗi doanh nghiệp. Cũng như Marketing truyền thống, E-marketing có rất nhiều phương tiện xúc tiến khác nhau như website, SEO, SEM, Social media marketing, quảng cáo banner, Email marketing, Mobile Marketing. Cả 7 công cụ này đều có thể mang lại hiệu quả rất tốt cho doanh nghiệp nếu có kế hoạch triển khai và lựa chọn công cụ chính xác với mục tiêu E-marketing trong từng giai đoạn khác nhau. Bằng việc xây dụng một chương trình truyền thông E- marketing tốt, điều đó giúp khoảng cách giữa khách hàng và doanh nghiệp gần hơn, Doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận vơi khách hàng mục tiêu hơn, cũng như đưa ra những chiến lược phù hợp khi sử dụng các công cụ trên Internet Do trình độ lý luận và khả năng thực tế còn nhiều hạn chế, hơn nữa việc nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu còn gặp nhiều khó khăn nên không tránh khỏi thiếu sót. Vì vậy tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý Thầy, Cô để đề tài được hoàn thiện hơn. Một lần nữa, tác giả xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của ThS. Trần Phạm Huyền Trang đã hướng dẫn tác giả trong thời gian qua. 16