Đề tài Tác dụng dược lý đảo ngược trong phát triển thực phẩm chức năng/thảo dược: Phương pháp tiếp cận, khuôn khổ và trường hợp nghiên cứu

ppt 13 trang yendo 12/05/2021 2490
Bạn đang xem tài liệu "Đề tài Tác dụng dược lý đảo ngược trong phát triển thực phẩm chức năng/thảo dược: Phương pháp tiếp cận, khuôn khổ và trường hợp nghiên cứu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptde_tai_tac_dung_duoc_ly_dao_nguoc_trong_phat_trien_thuc_pham.ppt

Nội dung text: Đề tài Tác dụng dược lý đảo ngược trong phát triển thực phẩm chức năng/thảo dược: Phương pháp tiếp cận, khuôn khổ và trường hợp nghiên cứu

 1. Tác dụng dược lý đảo ngược trong phát triển thực phẩm chức năng / thảo dược:Phương pháp tiếp cận, khuôn 28 Jun khổ và trường hợp nghiên cứu 2011 * Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Tú * Học viên: 1. Phitsamone 2. Thipphaphone * Lớp: CHTP- 2010B 1
 2. NỘI DUNG 1 Tổng quan về dược lý đảo ngược 2 Ưu điểm của Ayurveda trong thực phẩm chức năng 3 Phương thức phát triển của thực phẩm chức năng 4 Trường hợp nghiên cứu 5 Các yếu tố tác động đến dược lý đảo ngược 2 LOGO
 3. I: Tổng quan về dược lý đảo ngược vKhái quát về dược lý đảo ngược v Quá trình phát hiện thuốc v Cách tiếp cận v Kết quả của quá trình 3 LOGO
 4. II: Ưu điểm của Ayurveda trong thực phẩm chức năng v Chăm sóc sức khỏe hoàn chỉnh cho cả trí tuệ. v Làm cho cơ thể và tinh thần bằng việc sử dụng thảo mộc tự nhiên. vThảo mộc có thể sử dụng thức ăn và thuốc. 4 LOGO
 5. III: Phương thức phát triển của thực phẩm chức năng vSự thống nhất đó là kết quả kinh nghiệm của Ấn Độ trong hơn hai thập kỷ qua và nhiều dự án hứa hẹn ở các trung tâm thí nghiệm và một vài khu công nghiệp. Công việc đòi hỏi cần đưa ra những đề xuất ở các giai đoạn cụ thể xem cái nào không cần và cần được giải quyết tùy thuộc vào thông tin sẵn có và có thể thay đổi được trên từng trường hợp cụ thể. Đó là phương pháp triển khai chức năng chất lượng. 5 LOGO
 6. Hình 1: Đề xuất khuôn khổ của phương pháp tiếp cận dược lý đảo ngược để phát triển TPCN từ Ayurveda/TCM và thuốc truyền thống khác • Tạo ra dữ liệu để đánh giá an toàn * 5 • Lịch sử sd, tài liệu nghiên cứu về an toàn* khảo sát lich sử hoạt • đưa ​​ra giả thuyết 5 khảo sát lich sử hoạt động có thể MoA * 3 • Levels/quá trình được sd trong Ayurvedic/ động Về Hóa học và Dược * 1 TCM * 5 Về Hóa học và Dược * 1 Xác định Danh sách Tiền lâm Danh • Nhà cung cấp cho sức khỏe Ayurvedic/TCM sàng / trong sách hoạt động Prototype lợi ích Hoạt động-công ống nghiệm tiềm năng • Xd các thông số KT Công thức * 2 thức nghiên cứu * 4 hoạt động • Đánh dấu và P * 7 8 / kết hợp • khảo sát lịch sử Ayurvedic Quyết định trên cơ sở mức độ thông tin Thực hiện nghiên cứu mở • Ayurvedic/TCM hội thảo / tham Ayurvedic / TCM mà tại đó hoạt động của con người vấn với Ayurvedic / TCM nhà nghiên sẽ cần phải được thử nghiệm cho hiệu Xác nhận tính hiệu quả và cứu và các bác sĩ quả tài liệu an toàn * 9 Mạnh lợi ích sức Mạnh mẽ dữ liệu Mềm ra mắt của khỏe khiếu nại và lâm sàng cho Quy mô lớn SP với Ayurvedic Kết quả tích cực vị trí mới của các No yêu cầu hỗ trợ- RPCDB /TCM đã được hiệu quả và xác SP mạnh mẽ hơn xem xét lại * 11 con người nghiên phê duyệt thành nhận an toàn tuyên bố cứu (các) * 11 phần mềm bố * 10 • Luyện tinh hoạt động Phản hồi từ • Hiểu MoA * 12 người sd/quản lý • Mục tiêu Site • nghiên cứu sinh khả dụng * 12 6 LOGO
 7. IV: Trường hợp nghiên cứu 1.Trường hợp của phát triển một tiêu hóa và chống dạ dày có khí. 2.Trường hợp của đơn thành phần sản phẩm thảo dược 7 LOGO
 8. Bảng1: Thành phần Hingwastak Churma Tên của thảo dược Tên thảo dược, và phần được sử dụng (Ayerveda name) 1. Shunti Zingiber officinale, thân rễ khô 2. Maricha Piper nigrum, trái cây sấy khô 3. Pippali Piper longum, trái cây sấy khô 4. Saindava Muối mỏ 5. Jeera Cuminum cyminum, trái cây sấy khô 6. Kala jeera Carum carvi, trái cây sấy khô 7. Heeng Asafetida, kẹo cao su nhựa LOGO
 9. Bảng2: Thành phần HingoliTM tablets Tên của thảo dược Tên thảo dược, và phần được sử dụng Thành phần. (Ayerveda name) mỗi viên thuốc. 1. Shunti Zingiber officinale, thân rễ khô 5.70 mg 2. Maricha Piper nigrum, trái cây sấy khô 8.55 mg 3. Pippali Piper longum, trái cây sấy khô 8.55 mg 4. Saindava Muối mỏ 114.0 mg 5. Jeera Cuminum cyminum, trái cây sấy khô 11.0 mg 6. Kala jeera Carum carvi, trái cây sấy khô - 7. Heeng Asafetida, kẹo cao su nhựa 5.70 mg 8. Kala lavan Unaqua Sodium chloride 14.25 mg 9. Sarakara Crystal sugar 59.85 mg 10. Nimbu sar Citrus limonum 25.85 mg 11. Suddha swarna gairic Purified silica material 8.55 mg 9 LOGO
 10. Các loại thảo dược duy nhất dựa trên (với cơ sở trí tuệ Ayurvedic) bổ sung chế độ ăn uống, tiếp thị bởi HingoliTM tablets Emblica officinalis Terminalia arjuna Tribulus terrestris Curcuma longa bitter gourd Withania somnifera Bael Centella asiatica 10 LOGO
 11. V. Các yếu tố đến việc dược đảo ngược v Định nghĩa rõ ràng về lợi ích sức khỏe. v Phát âm rõ ràng về lợi ích trong các thuật ngữ được sử dụng trong tìm kiếm TM và phù hợp của văn học. v Áp dụng các phương pháp sãn có, sàng lọc, thích hợp, giải thích chính xác của kết quả sàng v Khả năng sẵn có để đi đến các phương pháp chế biến của các lãnh đạo và liều của nó. v Phát triển các hình thức liều lượng thích hợp và chuẩn bị hồ sơ chất lượng cho từng lô hàng và ổn định mẫu thử nghiệm. v Phát triển thích hợp và thống kê giao thức làm việc ra nghiên cứu con người với kết thúc điểm thích hợp và chỉ dấu sinh học. v Tỉ mỉ làm việc để thống nhất các giao thức / phương pháp, định kỳ. v Phối hợp tốt các nhà khoa học mang lại chuyên môn của họ cả cá nhân và tập thể. 11 LOGO
 12. Kết luận vViệc nghiên cứu dược lý đảo ngược trong phát triển thực phẩm chức năng/thảo dược là một công việc đang được quan tâm và ngày càng phát triển. vDược lý là sự kết hơp giữa đông y và tây y để tảo ra các phương pháp điều trị không thuốc và duy trì sức khỏe thông qua thực phẩm và chế độ ăn uống. 12 LOGO