Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Bài: Làm bưu thiếp tặng chú bộ đội

ppt 13 trang thiennha21 26/04/2022 12472
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Bài: Làm bưu thiếp tặng chú bộ đội", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mam_non_lop_mam_bai_lam_buu_thiep_tang_chu_bo_doi.ppt

Nội dung text: Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Bài: Làm bưu thiếp tặng chú bộ đội

  1. 1. Ổn định tổ chức: Câu chuyện của bé Bi
  2. 2.Phương pháp hình thức tổ chức: a. Quan sát, trò chuyện:
  3. b. Quan sát tranh mẫu và đàm thoại: c. Hỏi ý tưởng của trẻ?
  4. d. Trẻ thực hiện:
  5. e. Nhận xét sản phẩm