Tóm tắt đồ án Xây dựng website du lịch bằng ASP.NET

pdf 28 trang thiennha21 14/04/2022 7421
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tóm tắt đồ án Xây dựng website du lịch bằng ASP.NET", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdftom_tat_do_an_xay_dung_website_du_lich_bang_asp_net.pdf

Nội dung text: Tóm tắt đồ án Xây dựng website du lịch bằng ASP.NET

 1. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Đề tài: XÂY DỰNG WEBSITE DU LỊCH BẰNG ASP.NET SVTH : Phạm Văn Sanh Lớp : CCCT15B Niên khóa : 2015 - 2018 CBHD : ThS. Võ Hoàng Phƣơng Dung Đà Nẵng, tháng 06 năm 2018
 2. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Đề tài: XÂY DỰNG WEBSITE DU LỊCH BẰNG ASP.NET SVTH : Phạm Văn Sanh Lớp : CCCT15B Niên khóa : 2015 - 2018 CBHD : ThS. Võ Hoàng Phƣơng Dung Đà Nẵng, tháng 06 năm 2018
 3. 1 MỞ ĐẦU 1. Khảo sát thực trạng Dịch vụ du lịch nước ta đã và đang có nhiều thay đổi, dần tiến tới chuyên nghiệp hơn. Xu hướng này là đòi hỏi tự thân phải đổi mới của ngành để đáp ứng nhu cầu phát triển. Không đổi mới, không tự hoàn thiện, ngành dịch vụ du lịch sẽ không thể cạnh tranh được với du lịch nước ngoài về giá và chất lượng phục vụ. Do vậy du lịch là một ngành rất phát trển và đang được nhà nước quang tâm để đẩy mạnh ngành du lịch. Tuy nhiên vẫn còn một số bất cập mà chúng ta đi du lịch thường gặp phải là : giá cả không hợp lý, chất lượng thực phẩm chưa được đảm bảo Để tránh điều đó xảy ra chúng ta thường chọn các tour du lịch nhưng các tour du lịch thường ít người biết tới. o đó em chọn thực hiện đề tài Nghi n cứu ASP.N T vào xây dựng we site du lịch. Phần mềm được xây dựng ằng ngôn ng C nhằm giúp giảm bớt thời gian tìm kiếm tour và giúp giảm bớt chi phí dành cho tour du lịch. 2. Hƣớng tiếp cận của đề tài Phần mềm tạo ra cố gắng hướng đến người dùng với chức năng và đặc biệt phải mô tả được đầy đủ thông tin mà người dùng cần đến. Viết phần mềm phải đầy đủ thông tin cần thiết mà phải đặc tả toàn bộ thông tin như trong quá trình lưu tr truyền thống của người dùng. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Các công cụ xây dựng hệ thống và các mô hình áp dụng Visual Studio 2013, Sql Sever 2012, ASP.NET. Phạm vi nghi n cứu đề tài xây dựng và phát triển cho đối tượng s dụng chính là đăng tour du lịch và đặt tour du lịch. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu
 4. 2 Khảo sát thực trạng tại các tour du lịch. Tìm hiểu và thu thập các y u cầu t phía khách hàng. Tìm hiểu và nghiên cứu các tài liệu li n quan đến ASP.NET, học hỏi kinh nghiệm của anh/chị trên các diễn đàn các nhóm. Nghiên cứu các công cụ xây dựng hệ thống. 5. Dự kiến kết quả Xây dựng hoàn thiện hệ thống we site có thể đăng được tour du lịch và có thể đặt tour cùng với một số chức năng của website. Chức năng của thành vi n g m đối tượng Nhà quản lý tour du lịch Đăng ký và đăng nhập. + Quản lý tin tour của mình. Đăng thông tin tour du lịch. Ch nh s a thông tin tour. Xem danh sách các khách hàng đã đăng ký. Thay đổi thông tin tài khoản. + Xóa người đặt tour Khách du lịch Tìm kiếm các tour du lịch. Đặt tour du lịch. Quyền của quản trị Admin quản lý chung + Quản lý thành vi n. + Quản lý tin tour. Thống k danh sách tin đã đăng. Đăng nhập vào tài khoản với quyền admin. 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
 5. 3 Hệ thống là một chương trình phần mềm giúp cho các công ty giới thiệu và đăng các tour du lịch của mình tới người tiêu dùng một cách nhanh nhất thông qua trang web du lịch. Thông qua trang web này người dùng có thể tiếp cận được các tour du lịch ch với nh ng thao tác đơn giản trên máy có nối mạng Internet bạn sẽ có nh ng gì mình cần mà không phải mất nhiều thời gian. Đề tài này giúp chúng em hiểu rõ hơn nghiệp vụ quản lý các tour du lịch. Ứng dụng đề tài vào việc tối ưu hóa các chương trình quản các tour trong các công ty.
 6. 4 CHƢƠNG I. CỞ SỞ LÝ THUYẾT 1.1. GIỚI THIỆU VỀ ASP.NET 1.2. T HIỂU VỀ H NH ASP.NET VC 1.2.1. Khái niệm Tiến hành tạo Proj ct VC ng Visual Stu io Solution Explorerr Một số thành phần cơ ản trong project MVC5 1. App_Data: chứa CSDL nội ộ nếu có . 2. App_Start: chứa các class chạy tại thời điểm ứng dụng ắt đầu các class này được gọi trong Application_Start của file Global.asax. 3. Content: nội dung tĩnh như css hình ảnh 4. Controllers chứa Controllers của project. 5. fonts: font mở rộng cho project. 6. Models: chứa model của project. 7. Scripts: chứa javascript các thư viện js download t Nuget Package. 8. Views Chứa các view giao diện. 9. Global.asax: định nghĩa các sự kiện quản lý vòng đời ứng dụng. 10. Web.config: thông tin cấu hình cho project. Thử chạy project lên và xem kết quả. ợi ch của ứng ng w ựa trên m h nh VC 1.3. GIỚI THIỆU VỀ HT VÀ CSS 1.3.1. Khái niệm HT 1.3.2. Cấu trúc cây HT cơ ản 1.3.3. Giới thiệu về CSS 1.3.4. Các vùng chọn CSS (s l ctor) cần iết cho logg r
 7. 5 1.4. GIỚI THIỆU VỀ MySQL 1.4.1. Giới thiệu 1.4.2. SQ có thể làm đƣợc g ? SQL có thể thực hiện truy vấn đối với cơ sở d liệu SQL có thể lấy d liệu t cơ sở d liệu SQL có thể chèn các bản ghi vào cơ sở d liệu SQL có thể cập nhật các bản ghi trong cơ sở d liệu SQL có thể xóa các bản ghi trong cơ sở d liệu SQL có thể tạo ra cơ sở d liệu mới SQL có thể tạo bảng trong cơ sở d liệu SQL có thể tạo các thủ tục được lưu tr trong cơ sở d liệu SQL có thể hiển thị thông tin được lấy t cơ sở d liệu SQL có thể thiết lập quyền truy cập vào bảng, thủ tục, và hiển thị thông tin 1.4.3. ợi ch khi sử ng ySQ Tốc độ Dễ sử ng Giá thành. Hỗ trợ ngôn ngữ truy vấn Năng lực Kết nối và ảo mật Tính linh động Sự phân phối rộng Sự hỗ trợ:
 8. 6 CHƢƠNG II. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG Chức năng của người đăng tour Đăng ký và đăng nhập. Đăng tin tour. Ch nh s a tin tour. + Xóa tin tour. Xem danh sách các người đặt tour. Thay đổi thông tin tài khoản. Chức năng của người đăng ký Tìm kiếm các tin tour. + Đặt tour. Quyền của quản trị Admin quản lý chung Quản lý thành vi n. Quản lý tin tức. Đăng nhập vào tài khoản với quyền admin. u cầu hệ thống Cho ph p người d ng đăng nhập vào hệ thống với vai trò khác nhau ứng với t ng đối tượng. Phân cấp quyền hạn của người d ng trong việc truy cập vào các tài nguy n của hệ thống. u cầu phi chức năng Giao diện dể s dụng đối với các người d ng window. Website chạy ổn định, chính xác và an toàn. Tốn ít tài nguyên hệ thống Hạn chế đến mức thấp nhất sai sót có thể xảy ra trong quá trình s dụng CSDL kết nối chính xác và toàn vẹn d liệu
 9. 7 2.2. H NH U 2.2.1. iểu đồ trƣ ng hợp sử ng (Us Cas Diagram) – Us Cas iagram – đối với nhóm chức năng ngƣ i đăng tour. Hình 2.1: UseCase – ờ tour – Us Cas iagram – đối với nhóm chức năng thuộc ngƣ i đặt tour Hình 2.2 – ờ ặt tour
 10. 8 – Us Cas iagram – đối với nhóm chức năng thuộc ngƣ i quản tr (a min) Hình 2.3 – ờ 2.2.2. iểu đồ tr nh tự (S qu nc iagram) 2.2.2.1. n i g m - i i nh m h năng th thành viên  S qu nc iagram đăng k Hình 2.4: Sequence diagram
 11. 9  S qu nc iagram đăng nhập Hình 2.5 S ập  S qu nc iagram đăng tin tour Hình 2.6 S tour
 12. 10  S qu nc iagram ch nh sửa tin tour Hình 2.7: Sequence diagram sửa tin tour  Sequence diagram xóa tin tour Hình 2.8: S tour
 13. 11  S qu nc iagram ch nh xóa ngƣ i đặt tour Hình 2.9: Sequence diagram ờ ặt tour 2.2.2.2. n i g m - i i nh m h năng th người ặt to  Sequence diagram đăt tour Hình 2.10: Sequence o
 14. 12 2.2.2.3. n i g m – i i nh m h năng th n t (admin)  Sequence diagram xóa thành viên tour Hình 2.11 S ờ o 2.3. IỂU ĐỒ ỚP (C ASS DIAGRA ) 2.3.1. Các lớp iên Hình 2.12
 15. 13 2.3.2. Các lớp điều kiển Hình 2.13 ều kiển 2.3.3. iểu đồ lớp mức phân t ch Hình 2.14 ể c phân tích 2.3.4. Kế cơ sở ữ liệu vật l trên hệ quản tr CSD ySQ
 16. 14 2.4. MÔ HÌNH HÓA HÀNH VI 2.4.1. iểu đồ trạng thái  Biểu đồ trạng thái đăng k Hình 2.15: Biể trạ  Biểu đồ trạng thái xóa thanh viên Hình 2.16: Biể trạng thái xóa thành viên
 17. 15  Biểu đồ trạng thái đặt tour Hình 2.17: Biể trạng thái ặt tour 2.4.2. iểu đồ hoạt động Hình 2.18: Biể hoạ ộng ập
 18. 16 2.4.3. iểu đồ hoạt động quảng lý tin Hình 2.19: Biể hoạ ộng qu ng lý ti
 19. 17 2.4.4. iểu đồ hoạt động quảng l thành viên Hình 2.20: Biể hoạ ộng qu ng lý tthành viên
 20. 18 CHƢƠNG III. GIỚI THIỆU WEB DU LỊCH 3.1. GIAO DIỆN ĐĂNG NHẬP Hình 3.1: Đ ập 3.2. GIAO DIỆN ĐĂNG KÝ Hình 3.2 ký Cập nhật th ng tin đăng k
 21. 19 Hình 3.3: cập nhậ ô 3.3. TRANG CHỦ Hình 3.4: Trang chủ 3.4. DANH SÁCH TIN TỨC
 22. 20 Hình 3.5: Danh sách tin t c 3.5. Tin tour Hình 3.6: Tin tour
 23. 21 3.6. ADMIN Quản lý tin tour Hình 3.7: Admin quang lý tin tour Quản lý thành viên Hình 3.8: Admin qu n lý thành viên
 24. 22 3.7. THÀNH VIÊN Quản lý tin tour Hình 3.9: Thành viên qu ng lý tin Tạo tin Hình 3.10: Tạo tin
 25. 23 KẾT LUẬN Với sự đổi mới chóng mặt của công nghệ con người ngày nay đã có thể tiếp cận và s dụng các tiện ích nghe tưởng ch ng rất xa vời ở các thập k trước. Ch với một thiết bị điện t có kết nối internet và một tài khoản ngân hàng người tiêu dùng có thể điều khiển mọi mặt đời sống tài chính một cách nhanh chóng và đơn giản. Ứng dụng CNTT trong xã hội người dân và doanh nghiệp đã có nh ng chuyển biến tích cực, hầu hết các tầng lớp xã hội ở mọi miền đất nước đều được có điều kiện để s dụng thông tin điện t và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của mình. Việt Nam đã trở thành một trong nh ng nước có số lượng người dùng Internet cao, tr n cơ sở nh ng ước phát triển đầy vược bật của ngành CNTT hiện nay, chúng ta càng thấy rõ hơn vai trò động lực của nó điều này là điều kiện thuận lợi cho website của em có thể tiếp cận đến mọi người. Sau khi hoàn thành đề tài này nó đã giúp tôi rất nhiều trong việc áp dụng các ngôn ng lập trình cũng như các công nghệ đã nghiên cứu để có thể thành thạo hơn trong công việc của mình sau này, tuy nhiên vẫn còn nhiều lỗi và tính năng mà em chưa hoàng thiên sắp tới hệ thống sẽ tiếp tục phát triển và hoàng thiện. Hƣớng phát triển - Tối ưu code - X lý được thống kê báo cáo