Tóm tắt đồ án Xây dựng cổng thông tin điện tử cho trường trung học phổ thông

pdf 16 trang thiennha21 14/04/2022 3060
Bạn đang xem tài liệu "Tóm tắt đồ án Xây dựng cổng thông tin điện tử cho trường trung học phổ thông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdftom_tat_do_an_xay_dung_cong_thong_tin_dien_tu_cho_truong_tru.pdf

Nội dung text: Tóm tắt đồ án Xây dựng cổng thông tin điện tử cho trường trung học phổ thông

 1. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  XÂY DỰNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHO TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NIÊN KHÓA: 2016 - 2019 HSSV : Nguyễn Thị Tín Mã HSSV : CCCT16A021 CBHD : TS. Hồ Văn Phi Đà Nẵng, 06/2019
 2. MỞ ĐẦU Ngày nay cuộc sống hiện đại cùng với sự tiến bộ phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ khiến con người ta trở nên bận rộn hơn rất nhiều nhất là đối với các bậc làm cha mẹ. Họ không có nhiều thời gian để quản lý và giám sát chặt chẽ việc học tập của con em mình ở trường, các thông tin về tình hình học tập cũng như các hoạt động khác liên quan đến con em mình không được nhà trường cập nhật thông báo một cách nhanh nhất tới phụ huynh học sinh để có phương án giải quyết kịp thời. Đồng thời việc quản lý học sinh của các trường học hiện nay còn có khá nhiều những bất cập về tình hình dạy và học, các thông báo của nhà trường gửi tới học sinh, phụ huynh học sinh. “Cổng thông tin điện tử trường học” là cầu nối thông tin giữa Nhà trường – Học sinh – Phụ huynh học sinh. Hiện tại, hầu hết các trường đại học, cao đẳng đều đã có một trang web cho riêng trường của mình, thuận tiện cho việc giới thiệu và quảng bá về trường của mình. Tuy nhiên, với những đặc thù của trường trung học phổ thông và trung học cơ sở, hệ thống website giới thiệu về trường của mình vẫn chưa được tốt lắm. Do đó nhu cầu về một phần mềm có chức năng cơ bản về trường của mình đang là một vấn đề cấp thiết. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giới thiệu về trường của mình, em xin trình bày đồ án “Xây dựng cổng thông tin điện tử cho trường THPT”. Trong khuôn khổ thời gian cho phép để làm một đồ án môn học, em chưa hoàn tất được đầy đủ các chức năng của hệ thống. Sau này nếu điều kiện cho phép, đồ án này có thể phát triển rộng hơn về quy mô hoạt động sao cho hoàn chỉnh và thêm các chức năng để có thể quản lý học sinh của trường mình. 1
 3. 1. Lý do chọn đề tài Ngày nay cuộc sống hiện đại cùng với sự tiến bộ phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ khiến con người ta trở nên bận rộn hơn rất nhiều nhất là đối với các bậc làm cha mẹ. Họ không có nhiều thời gian để quản lý và giám sát chặt chẽ việc học tập của con em mình ở trường, các thông tin về tình hình học tập cũng như các hoạt động khác liên quan đến con em mình không được nhà trường cập nhật thông báo một cách nhanh nhất tới phụ huynh học sinh để có phương án giải quyết kịp thời. Đồng thời việc quản lý học sinh của các trường học hiện nay còn có khá nhiều những bất cập về tình hình dạy và học, các thông báo của nhà trường gửi tới học sinh, phụ huynh học sinh. “Cổng thông tin điện tử trường học” là cầu nối thông tin giữa Nhà trường – Học sinh – Phụ huynh học sinh. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu về việc thiết kế một cổng thông tin điện tử của trường trung học phổ thông. - Tìm hiểu về các chức năng cần thiết của một cổng thông tin điện tử của trường trung học phổ thông. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: website cổng thông tin điện tử của trường trung học phổ thông. - Phạm vi nghiên cứu: các trang web viết về cổng thông tin điện tử cho các trường trung học phổ thông , cao đẳng, đại học. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Tìm hiểu và thu thập tài liệu có trên mạng. 5. Dự kiến kết quả Tạo ra được website của một cổng thông tin điện tử cho trường trung học phổ thông hoàn chỉnh các chức năng cần thiết. 2
 4. 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn - Ý nghĩa khoa học: có một hệ thống mới, ứng dụng tin học vào quá trình quản lý nhằm loại bỏ tất cả những nhược điểm trên của hệ thống cũ. - Ý nghĩa thực tiễn: giúp cho việc tìm hiểu các thông tin cần thiết về trường một cách nhanh chóng. 7. Nội dung đồ án tốt nghiệp Ngoài, phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, đồ án tốt nghiệp bao gồm: - Chương 1: Cơ sở lý thuyết - Chương 2: Phân tích thiết kế - Chương 3: Chương trình Demo 3
 5. CHƢƠNG I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1. LÝ THUYẾT CHUNG VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU 1.2. CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Cổng thông tin hay cổng thông tin điện tử (Portal) là một hoặc một nhóm trang web mà từ đó người truy cập có thể dễ dàng truy xuất các trang web và các dịch vụ thông tin khác trên mạng máy tính. Đầu tiên khái niệm này được dùng để mô tả các trang web khổng lồ như là Yahoo, AOL, MSN, bởi lẽ có hàng trăm triệu tỉ người truy cập chúng như là điểm xuất phát cho hành trình "duyệt web"của họ. Lợi ích lớn nhất mà cổng thông tin điện tử đem lại là tính tiện lợi, dễ sử dụng và dễ thay đổi, tùy chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân. 1.3. HỆ QUẢN TRỊ CSDL MYSQL 1.3.1. Cơ sở dữ liệu là gì? 1.3.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MYSQL 1.4. GIỚI THIỆU VỀ SUBLIME TEXT 1.5. GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ HTML: 1.6. TÌM HIỂU VỀ CSS 1.7. TÌM HIỂU VỀ XAMPP 1.7.1. Khái niệm 1.7.2. Cài đặt XAMPP trong Windows 4
 6. CHƢƠNG II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 2.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 2.1.1. Giới thiệu về trƣờng THPT Hùng Vƣơng: 2.1.2. Đặt vấn đề: Trường trung học phổ thông Hùng Vương yêu cầu các thông tin về nhà trường như: các hoạt động nổi bật, hoạt động sắp diễn ra, thời khóa biểu, giới thiệu các giáo viên, các tổ, bộ môn của nhà trường Xây dựng website đơn giản, dễ hiểu, dễ sử dụng. Hệ thống là sự tương tác trực tuyến giữa nhà trường với học sinh và phụ huynh học sinh bằng email, trang web của nhà trường . Mỗi năm trường THPT Hùng Vương đều có những hoạt động khác nhau. 2.2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ 2.2.1. Yêu cầu chức năng 2.2.2. Yêu cầu phi chức năng 2.3. SƠ ĐỒ BFD Hình 2.1. Sơ đồ BFD 5
 7. 2.4. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ Hình 2.2. Cơ sở dữ liệu quan hệ 2.5. TỪ ĐIỂN CƠ SỞ DỮ LIỆU Ứng với mỗi thực thể trong mô hình thực thể liên kết, dữ liệu được cài đặt thành một tệp cơ sở dữ liệu gồm các cột: tên trường, kiểu dữ liệu, kích thước dữ liệu, phần ràng buộc dữ liệu 2.5.1. Bảng loaitin 2.5.2. Bảng tintuc 2.5.3. Bảng phongban 2.5.4. Bảng thongtingv 2.5.5. Bảng tochuyenmon 2.5.6. Bảng lienhe 2.5.7. Bảng chu nhiem 6
 8. CHƢƠNG III. DEMO CHƢƠNG TRÌNH Hình 3.1. Giao diện trang chủ Hình 3.2. Giao diện trang chủ 7
 9. Hình 3.3. Giao diện trang giới thiệu Hình 3.4. Giao diện trang cơ cấu tổ chức. 8
 10. Hình 3.5. Giao diện trang bảng vàng thành tích. Hình 3.6. Giao diện trang tin tức 9
 11. Hình 3.7. Giao diện trang tin tức Hình 3.8. Giao diện trang tài liệu 10
 12. Hình 3.9. Giao diện trang tra cứu (Ngày này năm xưa) Hình 3.10. Giao diện trang liên hệ 11
 13. KẾT LUẬN Sau khi chạy thử nghiệm “Xây dựng cổng thông tin điện tử cho trường THPT”, nhận thấy trang web đã có tính mở, thân thiện với người sử dụng, giao diện thiết kế khá phù hợp. Chương trình đã hỗ trợ cho giáo viên và học sinh cũng như cựu học sinh có thể biết được các hoạt động chính của trường. Tuy nhiên do hiểu biết về lập trình web còn hạn chế, từ đó chưa phát huy hết khả năng thế mạnh của ngôn ngữ để xây dựng chương trình hoàn chỉnh. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều để hoàn thành một website của trường THPT nhưng do điều kiện có hạn, vốn lập trình không nhiều nên chương trình dừng ở mức này .Rất mong muốn sẽ nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô để chương trình ngày được hoàn thiện hơn. - Những kết quả đạt đƣợc: Xem được các thông tin cần thiết về nhà trường, các thông báo để học sinh, giáo viên, phụ huynh học sinh có thể nắm bắt được. Xây dựng được form liên hệ để giải đáp các thắc mắc của học sinh. - Hƣớng phát triển của đề tài: Phân tích cơ sở dữ liệu chi tiết và chặt chẽ hơn, để có thể hoàn thành đầy đủ các chức năng cho một webssite. Đòi hỏi phải có một quá trình phân tích tỉ mỉ, chính xác và khoa học nhằm đưa website vào hoạt động một cách chính thức, mặt khác cố gắng khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, phát huy những ưu điểm và những vấn đề phát sinh trong thời gian ngắn nhất. 12