Tóm tắt đồ án Thiết kế, xây dựng MV “Từng Yêu” của Công ty TNHH OS MEDIA

pdf 16 trang thiennha21 14/04/2022 160
Bạn đang xem tài liệu "Tóm tắt đồ án Thiết kế, xây dựng MV “Từng Yêu” của Công ty TNHH OS MEDIA", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfthiet_ke_xay_dung_mv_tung_yeu_cua_cong_ty_tnhh_os_media.pdf

Nội dung text: Tóm tắt đồ án Thiết kế, xây dựng MV “Từng Yêu” của Công ty TNHH OS MEDIA

 1. TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG  THIẾT KẾ XÂY DỰNG MV “TỪNG YÊU” CỦA CÔNG TY TNHH OS MEDIA TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH: TRUYỀN THÔNG ĐA PHƢƠNG TIỆN HSSV thực hiện : Trƣơng Minh Quang MÃ HSSV : CCTD17A011 Cán bộ hƣớng dẫn : ThS. Phan Đăng Thiếu Hiệp Khóa đào tạo : 2017 - 2020 Đà Nẵng, 01/2020
 2. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong xã hội hiện đại hóa ngày nay, các ngành công nghiệp đang cực kỳ phát triển, cùng với đó, những ngành công nghiệp không khói nhƣ ngành giải trí, điện ảnh, cũng đang đƣợc rất coi trọng. Ở Việt Nam, ngành giải trí điện ảnh đang chiếm lĩnh một chỗ đứng rất quan trọng trong việt phát triển kinh tế xã hội nói chung, giải trí tinh thần nói riêng. Trong đó việc thiết kế, xây dựng đối với các tác phẩm giải trí điện ảnh là cực kỳ quan trọng, tác phẩm có đem đến cho ngƣời xem những ý nghĩa chính xác trong việc truyền đạt nội dung tác phẩm hay không phụ, thuộc rất nhiều vào việc ý tƣởng và thiết kế, xây dựng. Qua quá trình nhìn nhận xã hội, cảm nhận của bản thân và từ những kiến thức đƣợc học tập, em muốn đƣợc truyền đạt thông điệp và thể hiện những giá trị nghệ thuật trong tác phẩm, vì thế em đã chọn đề tài: “Thiết kế, xây dựng MV “Từng Yêu” của Công ty TNHH OS MEDIA” làm đề tài tốt nghiệp của mình. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu  Mục tiêu nghiên cứu: - Truyền đạt đƣợc thông điệp ý nghĩa của video bằng những hình ảnh theo phong cách Cinematic có giá trị nghệ thuật cao. - Nắm đƣợc cơ sở lý thuyết chung về quy trình sản xuất video nói chung và MV âm nhạc nói riêng. - Xây đựng, đƣa ra kế hoạch thực hiện đồ án một cách có hiệu quả. - Xác định đƣợc ý nghĩa của video để có thể chỉnh màu sắc phù hợp.  Nhiệm vụ nghiên cứu: 1
 3. - Khái quát về quy trình sản xuất video ca nhạc. - Tạo ấn tƣợng cho ngƣời xem ngay từ những hình ảnh đầu tiên của video. - Tạo Video có nội dung dễ hiểu, mang tính nghệ thuật cao. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  Đối tƣợng nghiên cứu: - Xoay quanh những vấn để trong MV “Từng yêu” của Công ty TNHH OS MEDIA.  Phạm vi nghiên cứu: - Toàn bộ Quy trình sản xuất Video của Công ty TNHH OS MEDIA. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu - Phƣơng pháp thu thập và phân tích tài liệu – thông tin. - Phƣơng pháp nhận đánh giá – nhận xét phản hồi từ ngƣời xem. 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn - Ý nghĩa khoa học: Xác định những yếu tố quan trọng trong quy trình sản xuất video. - Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài sẽ là đóng vai trò rất quan trọng vào Portfolio của tôi nhằm mục định cho công việc sau khi tốt nghiệp. Đề tài có thể truyền cảm hứng tới ngƣời xem. 6. Dự kiến kết quả - Dự kiến kết quả đạt đƣợc là một Video âm nhạc dƣới dạng phim ngắn hợp nhất với bài hát và hình ảnh. 2
 4. CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI - Tên đề tài: Thiết kế, xây dựng MV “Từng Yêu” của Công ty TNHH OS MEDIA Hình thực thể hiện: Video Video là một đoạn giới thiệu về một chuyện tình của chàng trai đến tất cả mọi ngƣời. Với hình ảnh bắt mắt, đơn giản dễ hiểu, OS mong muốn sản phẩm thể hiện đƣợc sự độc đáo, truyền tải đƣợc thông tin và thông điệp của công ty đến mọi ngƣời, Tổ chức và chức năng hoạt động: OS là một nhóm bạn trẻ đam mê mảng Video MV đã tụ hội với nhau để thành lập và có những thành công nhất định. Dịch vụ và sản phẩm chủ yếu là video MV. 1.2. THÀNH TỰU LIÊN QUAN TỚI ĐỀ TÀI 1.3. LÝ LUẬN TRONG QUY TRÌNH SẢN XUẤT VIDEO 1.3.1. Kịch bản 1.3.1.1. Kịch bản là gì? 1.3.1.2. Dàn ý của đề cương kịch bản 1.3.1.3. Cấu trúc kịch bản 1.3.1.4. Kịch bản chi tiết 1.3.2. Tiền sản xuất 1.3.2.1. Sản xuất tiền kỳ 1.3.2.2. Đội ngũ của sản xuất tiền kỳ 1.3.2.3. Phụ trách casting 1.3.2.4. Phụ trách trường quay 1.3.2.5. Quay phim 1.3.3. Sản xuất 1.3.4. Hậu kỳ 3
 5. 1.3.5. Phân phối 4
 6. CHƢƠNG II: SẢN XUẤT MV “TỪNG YÊU” CHO CÔNG TY TNHH OS MEDIA 2.1. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2.2. CÁC TƢ LIỆU NGHIÊN CỨU, THAM KHẢO, PHƢƠNG PHÁP SẢN XUẤT VÀ THIẾT KẾ 2.3. GIẢI TRÌNH, MÔ TẢ, THUYẾT MINH QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT VIDEO 2.3.1. Quy mô đồ án 2.3.1.1. Cấu trúc nội dung, kịch bản của đồ án 2.3.1.2. Cấu trúc hình thức của đồ án - Thể loại: Video Mv - Kích thƣớc: 1920 x 1080 pixel - Chất lƣợng hình ảnh: Full HD 30F (25/mps) - Độ dài: 4 phút 26 giây 2.3.2. Các bƣớc triển khai trong quá trình nghiên cứu, sản xuất 2.3.3. Thực hiện đồ án 2.3.3.1. Kịch bản Kịch bản chi tiết: Kịch bản MV TỪNG YÊU – OS MEDIA SÁNG TÁC: PHAN DUY ANH TỪNG YÊU Biên kịch: TRƢƠNG MINH QUANG Nhân vật: - Quang: 22 tuổi, trầm ngâm và hiền - Nhung: 20tuổi, dễ ngây thơ. Vui tính Tóm tắt Nhung đang đi thì nhận đƣợc điện thợi từ Ba. Nói Nhung phải đám cƣới với con ông kim. Nhung nhắn tin cho Quang nói lời chia 5
 7. tay, cùng lúc đó Quang đang ơ biển nhắn tin cho Nhung đột nhiên nhận đƣợc tin nhắn chia tay. Anh ko tin vào mắt mình nhƣng yêu nhau nên Quang biết Nhung biết mình đang làm gì vì mỗi lần cô ấy nghĩ rất kĩ mới làm. Quang ném điện thoạt chạy hƣớng ra biển buồn bả đập nƣớc cảm xúc dân trào. Một tháng sau Nhung hẹn Quang ra caffe để đƣa thiệp mời đám cƣới. Quang mặt trầm đi và nhớ lại lúc ôm Nhung trong vòng tay. Lúc đi dạo cùng Nhung trong rừng, lúc ngồi tán gẩu trên cầu, lúc đùa nhau trên biển, lúc cùng nhau đẩy xe. Ý nghĩa: Hãy trân trọng những thứ đang diễn ra vì có thể nó sẽ không theo bạn sắp tới nhƣng nó sẽ để lại trong long bạn một kí ức bạn muốc nó là kí ức đẹp hay đau buồn thì phải phấn đấu. Kịch bản chi tiết: Hiện tại CẢNH 1: SÁNG– NỘI – TRONG QUÁNG CAFFE Quang đang ngồi nhâm nhi ly caffe thì thấy nhung bƣớc vào tay đã cầm tấm thiệp. Nhung để tấm thiệp trên bàn rồi quay lƣng bƣớc đi trong ánh mắt nhìn theo của Quang. CẢNH 2: CHIỀU – NGOẠI – TRƢỚC HÀNH LAN PHÒNG HỌC Nhung đang đi thì nhận đƣợc điện thoại từ Ba: NHUNG Dạ alo Ba hả! Có gì không ba (mặt vui hớn hở) Ba Ba đã sắp xếp hết rồi con phải lấy con ông kim để cứu lấy công ty mình 6
 8. Nói xong ông cắt máy Nhung vẽ mặt biến sắc chiếc điện thoại trên tay củng tự vọt khoải tay rơi ra CẢNH 3: CHIỀU – NGOẠI – BỜ BIỂN Nhung nhắn tin cho Quang nói lời chia tay, cùng lúc đó Quang đang ơ biển nhắn tin cho Nhung đột nhiên nhận đƣợc tin nhắn chia tay. NHUNG Mình chia tay đi! Chúng ta không hợp với nhau Quang ko tin vào mắt mình nhƣng yêu nhau nên Quang biết Nhung biết mình đang làm gì vì mỗi lần cô ấy nghĩ rất kĩ mới làm. Quang ném điện thoạt chạy hƣớng ra biển buồn bả đập nƣớc cảm xúc dân trào Nhớ Lại Qúa khứ CẢNH 4: SÁNG – NGOẠI – SÂN CHẠY TRƢỜNG VIỆT HÀN Quang đang chạy thì thấy nhung xuất hiện vui vẽ đƣa tay ôm Nhung vào long (mặt vui). Nhƣng chợt nhận ra mình ôm là không khí(mặt biến sắc) CẢNH 5: SÁNG – NGỌA – KHU RỪNG CÂY TRONG TRƢỜNG (VIỆT HÀN) Quang đi đến khu rừng nhớ lại cảnh tƣợng năm xƣa. Quang cầm tay Nhung đi dạo trong khu rừng. CẢNH 6: CHIỀU – NGOẠI – TRÊN CẦU Không gian yên tỉnh Quang cùng nhung đẩy xe lên một đoạn. Hai ngƣời ngồi tâm sự với nhau CẢNH 7: CHIỀU – NGOẠI – BIỂN NON NƢƠC Quang cùng Nhung đi dạo cƣời đùa với nhau trên bờ biển CẢNH 8: SÁNG – NGOẠI – TRÊN ĐƢỜNG HÀN QUÔC 7
 9. Quang cùng Nhung đẩy xe trên con đƣờng vùa đi vừa nói chuyện về tƣơng lai (khung cảnh gió nhẹ có nắng) HẾT 2.3.3.2. Tiền sản xuất 2.3.3.3. Sản xuất 2.3.3.4. Hậu kỳ  Dựng video dưới dạng thô Sau khi sản xuất ở ngoài bối cảnh. Tiến hành dựng video trên phần mềm Premiere Cs2018.  Phân phối (Phần này không thuộc phạm vi nghiên cứu ) 2.4. CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 2.4.1. Microsoft Word 2016 2.4.2. Adobe Premiere CC2018 2.4.3. Adobe After Effects CC2017 2.4.4. Adobe Illustratrator CS6 2.4.5. Adobe Photoshop CC2017 2.5. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC CẢNH 1: 8
 10. CẢNH 2: CẢNH 4: CẢNH 5: CẢNH 6: 9
 11. CẢNH 7: CẢNH 8: 10
 12. CHƢƠNG III: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 3.1. ĐÁNH GIÁ VỀ MẶT LÝ THUYẾT 3.2. HIỆU QUẢ VỀ SẢN XUẤT 3.3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 3.4. HẠN CHẾ 11
 13. KẾT LUẬN Thông qua câu chuyện trong MV “Từng yêu”, tôi muốn hƣớng tới các mọi ngƣời hãy thử sức làm một điều gì đó mà chƣa từng làm bao giờ. Dù sự việc có đi đến đâu, sảy ra những gì hãy thử làm dù chỉ một lần, biết đâu nó lại là một điều tốt đẹp. Việc nhận thức và hiểu về Mv “Từng yêu” là vô cùng quan trọng. Vì vậy hoàn thành đồ án này và mong muốn góp phần nào đó cho mọi ngƣời và xã hội dù rất nhỏ bé. Hình ảnh trong MV “Từng yêu” . Hình ảnh tôi chọn những bối cảnh quen thuộc ở trƣờng học, cảnh ở dà nẵng nhằm lƣu giữ những kỷ niệm khi em còn học ở trƣờng cũng nhƣ thành phố Đà Nẵng. Hy vọng rằng đề tài sẽ có hiệu ứng tốt với ngƣời xem khi đƣợc công chiếu. Trong quá trình thực hiện đề tài tốt nghiệp, tôi đã chủ động nghiên cứu và tìm tòi, hoàn thành đáp ứng yêu cầu đặt ra. Toàn bộ đồ án và luận văn là sự cố gắng rất lớn của tôi đồng thời còn có sự giúp đỡ của thầy, cô trong khoa Công nghệ Điện tử Viễn thông, trƣờng Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn, cùng bạn bè và ngƣời thân để tôi có thể hoàn thành tốt đồ án này. Tuy nhiên, trong quá trình làm đồ án, do còn thiếu nhiều kinh nghiệm không tránh khỏi những thiết sót cả về mặt chủ quan và khách quan. Vì vậy, tôi mong nhận đƣợc sự chỉ bảo của thầy cô và bạn bè để tôi có thể hoàn thiện tốt hơn. 12